شرکت ورتا

نمایشگاه حمام، سونا، استخر تجهیزات ساختمانی  متراژ 200 متر

نمایشگاه بین االمللی تهران سال 1398

غرفه شرکت ورتا واقع در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران ساخته شد که این سبک طرح مدرن بوده که در آن از شوروم های زنده جهت نمایش محصولات د ر تمام ضلع های غرفه استفاده شده است