شرکت داده رایانش ابری پردیس

شرکت داده رایانش ابری پردیس

متراژ 50 متر مربع

نمایشگاه بین المللی تهران سال 1398

این غرفه در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران ساخته شد لازم به ذکر است در طراحی این غرفه از المان های مینیمال و ساده استفاده گردیده است . ورودی غرفه تقریبا نیمه محصور جهت ورود بازدید کنندگان به داخل غرفه و ارائه خدمات بهتر می باشد.