شرکت کاجین

شرکت کاجین

نمایشگاه ایران پلاست 1398

متراژ 110

نمایشگاه بین المللی تهران

ساخت این غرفه در سالن 5 نمایشگاه بین المللی تهران صورت پذیرفت شایان ذکر است مجموع کاجین محصولات زیاد با رنگها و ابعاد های متفاوتی جهت نمایش دارند و با توجه به این مهم غرفه  کاملا محصول محور بوده که نیاز به ویترین های زیادی جهت نمایش می باشد.

از این رو طرحی که ارائه گردید کاملا مینیمال و خطی بوده که امکان نمایش تمامی محصولات در طرح ها و رنگهای مختلف میسر گردد.