شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

 

اجرای غرفه در محل سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران صورت گرفته است.

جهت پوشش کف غرفه از متریال موکت استفاده نموده ایم  از آنجایی که حس بهتری به بازدیدکنندگان خواهد داد این مورد جزو آیتم های خاص می باشد ترکیب گرین وال و چوب روس به کار برده شده هویت بصری زیبایی را در غرفه ایجاد نموده است سبک طراحی این پروژه مدرن می باشد.