شرکت فرش ایپک

شرکت فرش ایپک

این غرفه در محل سالن 5 نمایشگاه بین المللی تهران به اجرا درآمده است.

لازم به ذکر است اختلاف سطح ایجاد شده در ورودی غرفه باعث اباهت بیشتر برند و جلوه خاص تری به آن میدهد

در این طرح از المان های مدرن و خاص استفاده شده و سعی شدهبا شوروم زنده به کار برده شده هویت بصری بهتری در غرفه ایجاد نماید.