شرکت آریا ساسول

شرکت آریا ساسول متراژ 180

نمایشگاه ایران پلاست سال 1398

اجرای غرفه آریا ساسول در سالن 38 نمایشگاه بین المللی تهران یک غرفه باز و دعوت کننده می باشد که گرافیک های قوی که در این غرفه به کار گرفته شده است هویت بصری زیبایی را در آن ایجاد نموده است استفاده از ویدیو وال 9 ماژول در ارتفا این غرفه جهت بهتر دیده شدن تیزر آن شرکت وزین تاثیر بسزایی داشته است .